කර්මාන්ත පුවත්

කර්මාන්ත පුවත්

  • තනි චිප විකේතනය ලෙස හැඳින්විය හැක

    ෂෙන්සෙන් සිචි ටෙක්නොලොජි සමාගම, ලිමිටඩ් 2000 දී පිහිටුවන ලද අතර, එය පහත සඳහන් ව්‍යාපාර සමඟ වඩාත්ම බලගතු හා බලගතු සංස්ථාව වේ: පීසීබී එකලස් කිරීම, පීසීබී පිටපත, පීසීබී ක්ලෝන, අයිසී ක්‍රැක්, පීසීබී සැලසුම්, අයිසී විකේතනය, චිප් රිවර්ස් නිර්මාණය, SMT සැකසුම්, PCB පිරිසැකසුම් කිරීම, මූලාකෘති ...
    වැඩිදුර කියවන්න